» Start / Oferta / Systemy alarmowe SSWiN

Systemy alarmowe SSWiN

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oparte są na różnego rodzaju czujkach wykrywających naruszenie strefy chronionej np. czujka PIR, czujka magnetyczna lub mikrofalowa. W przypadku wykrycia naruszenia strefy chronionej centrala alarmowa (CA) sygnalizuje włamanie. Sygnał ten przekazywany jest do stacji monitorowania domów (SMD) w celu weryfikacji i ewentualnego uruchomienia grupy interwencyjnej. W momencie wykrycia włamania, centrala domowa uruchamia również sygnały akustyczno – optyczne na zewnątrz i wewnątrz chronionego obiektu. W zależności od rodzaju użytych czujek bądź innych rozwiązań technicznych, zapewniamy skuteczna ochronę i nadzór nad powierzonym mieniem. Nowoczesne systemy SSWiN, dzięki modułowej rozbudowie, mogą być częścią rozwiązań tzw. inteligentnych domów.


Masz pytania? Powrot...