» Start / Oferta / Systemy sygnalizacji pożarowej SSP

Systemy sygnalizacji pożarowej SSP

Nowoczesne systemy SSP pozwalają na wczesne wykrywanie zarzewia pożaru, jego szybką lokalizację, gaszenie poprzez system strefowych zraszaczy, natychmiastową informację o powstałym zagrożeniu i powiadomieniu Państwowej Straży Pożarnej. Pozwala to na zminimalizowanie zagrożenia oraz powstawania ewentualnych strat. Ponadto systemy oddymiania, drzwi przeciwpożarowych, systemy powiadamiania oraz oświetlenia awaryjnego umożliwiają prowadzenie skutecznej i szybkiej ewakuacji personelu, co zwiększa bezpieczeństwo zakładu pracy i znacznie wpływa na zmniejszenie ewentualnych kosztów.

W zależności od potrzeb kontrahenta HTSS oferuje szeroki wachlarz systemów SSP. HTSS posiadając wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską projektuje i wdraża profesjonalne systemy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.


Masz pytania? Powrot...